Con cascaritas naturales

Yerba mate z dodatkiem skórek owoców – najczęściej pomarańczy, cytryny.